• Stigmatisering av mennesker med psykiske problemer: En survey-studie 

   Johansen, Toril (Master thesis, 2010)
   Formålet med denne masteroppgaven i psykologi var å ta for seg stigmatisering av mennesker med psykiske problemer. Dette ble gjort ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, med vekt på sosialpsykologisk teori. Ved hjelp ...
  • Stigmatisering av mennesker med psykiske problemer: En survey-studie 

   Johansen, Toril (Master thesis, 2010)
   Formålet med denne masteroppgaven i psykologi var å ta for seg stigmatisering av mennesker med psykiske problemer. Dette ble gjort ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, med vekt på sosialpsykologisk teori. Ved hjelp ...