• Hvordan forhindrer olje demokrati? 

      Johansen, Thea (Master thesis, 2019)
      Påstanden om at olje hindrer demokratisering, har oppnådd nær konsensus blant forskere. Hvordan olje forhindrer demokratisering, er fortsatt et ubesvart spørsmål. Denne artikkelen anvender kausal mediasjonsanalyse for å ...