• Analyse av varetransport med bruk av AGV ved Alcoa Mosjøen 

      Larsen, Martin-Johan Gundersen; Johansen, Patrick Angler (Bachelor thesis, 2020)
      Bacheloroppgaven omhandler simulering av automatisert transport av ferdigvarer fra sag 5, og transport av råvarer til støperiet ved bruk av AGV. Det gis en gjennomgående introduksjon av dagens transport, med tilhørende ...