• Hva er sykepleiers rolle i rehabilitering av slagrammede? 

   Gundersen, Tom Kenneth; Karlsen, Bjørn; Johansen, Oddbjørn (Bachelor thesis, 2009)
   Hjerneslag rammer mange mennesker og konsekvensene er ofte store. En sykepleier har en viktig rolle i den tverrfaglige rehabiliteringen, og vi ønsker å sette ord på hvordan en sykepleier gjennom sin rolle kan hjelpe en ...
  • Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder 

   Viggen, Kristin; Johansen, Karl Johan; Berg, Anita; Nilsen, Geir Sigmund; Ask, Torunn Alise; Johansen, Oddbjørn; Storhaug, Anita S.; Kvammen, Mette Fløystad; Bønnhoff, Heidi Esma Dahl (Research report, 2015)
   I Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis (Samspillsmeldingen) kap. 9.7.1 påpekes spesielt utfordringer innen utdanning til sosialfaglig arbeid og det å få tydeliggjort sosialfaglig ...