• Sammenhengen mellom styringsrenta, pengemarkedsrenta og boliglånsrenta 

      Johansen, Mette Marit (Master thesis, 2020)
      Det er viktig for den norske økonomien å ha en effektiv pengepolitikk. Norges Bank vil da være i stand til å kontrollere de korte rentene i markedet ved å endre styringsrenta, og dermed påvirke boliglånsrenta husholdningene ...