• Hvorfor store branner blir store 

      Johansen, Markus (Master thesis, 2011)
      Målet med denne oppgaven er å finne ut av hvorfor store branner blir store. Måten dette blir gjort på er å trekke ut store branner i de siste tiår, og så sammenligne disse med alle bygningsbranner for å finne forskjeller ...