• Fysisk aktivitet for rusavhengige - en kvalitativ studie 

   Johansen, Kristoffer; Redzovic, Skender Elez (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen handler om hvordan brukere opplever fysisk aktivitet som et tiltak mot rusavhengighet. Datamaterialet ble innhentet ved hjelp av fem semistrukturerte intervjuer. Systematisk tekstkondensering (STC) ble ...
  • Helgenomsekvensering av Listeria monocytogenes fra lakseindustri - Kvalitetssikring av DNA 

   Johansen, Kristoffer; Lee, Heidi Heejin (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven var å etablere kunnskap om Listeria monocytogenes-isolater hentet fra en laksefabrikk ved å isolere DNA og sende DNA-isolatet videre til helgenomsekvensering. Den vitenskapelige verdien av denne ...