• Taktplanlegging i skoleprosjekter 

      Johansen, Kristian (Master thesis, 2021)
      Det er kjent at byggebransjen i Norge har utfordringer med synkende produktivitet. Takt er en metode for planlegging og produksjon som kan øke produktiviteten ved å fjerne sløsing (Frandson et al., 2014). For planlegging ...