• Musikkterapi - et verdifullt verktøy i demensomsorgen? 

      Johansen, Kaja Bolstad (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: I Norge er det i dag mellom 80 000 - 100 000 mennesker med demens, og tallet er forventet å stige i takt med den ventede økningen i levealderen til den norske befolkningen. Blant de som rammes av demens vil opptil ...