• Non-linear control and digital twin modeling of the REMUS 100 AUV. 

      Johansen, Joakim Hegg (Master thesis, 2020)
      Bruken av autonome undervannsfarkoster (AUV) i krevende, avsidesliggende miljøer involverer risikoen for kollisjoner og tap av fartøy. Koblet og ulineær dynamikk kombinert med underaktuering og usikker hydrodynamikk gjør ...