• Assimilerbart organisk karbon i drikkevann i Trondheim 

      Johansen, Ingrid Elise (Master thesis, 2018)
      Å opprettholde tilfredsstillende drikkevannskvalitet til enhver tid kan være en krevende oppgave. Råvannets karakteristikk, vannbehandlingsprosessen og distribusjonssystemet er alle faktorer som påvirker kvaliteten på ...