• Barn, ungdom, seksualitet og psykisk helse 

      Johansen, Geir Magne (Master thesis, 2017)
      Det norske Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lagt føringer for hvordan samfunnet på best mulig måte kan bidra til ivaretakelse av den enkeltes seksuelle helse som del av helhetlig psykisk helse. Ved ...