• Branntekniske utfordringer ved bruksendring av eldre låvebygg 

   Tallerud, Lars; Tharmarajan, Dhanusshanth; Østigård, Guttorm Hallum (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven ønsker vi å undersøke hvilke utfordringer eldre låvebygg har til bruksendring og eventuelle tiltak for at brannsikkerheten kan opprettholdes. Dette er fordi mange eldre låvebygg står ubrukt rundt omkring ...
  • Bærekraftig boligproduksjon Precut konstruksjonsvirke i bindingsverket Et tiltak på veien til avfallsfrie byggeplasser 

   Aarnes, Lena Marie; Røvang, Charlotte F. (Bachelor thesis, 2020)
   Rapportens hensikt er å vurdere precut konstruksjonsvirke som en produksjonsprosess for bindingsverk i nybygg opp imot bærekraftig utvikling og kravene i prosjektet «Avfallsfrie Byggeplasser» Kravene er at det verken skal ...
  • Carbon emission of global construction sector 

   Huang, Lizhen; Krigsvoll, Guri; Johansen, Fred; Liu, Yongping; Zhang, Xiaoling (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The construction sector delivers the infrastructure and buildings to the society by consumption large amount of unrenewable energy. Consequently, this consumption causes the large emission of CO2. This paper explores and ...
  • En analyse av fukt i ytterveggskonstruksjon oppbygget av massivtre, isolert med vakuumisolasjon. 

   Bekken, Erlend; Enersen, Tron Christian; Bjerkevoll, Erik Gjellan (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven bygger på tidligere forsøk på tilsvarende veggkonstruksjon, gjennomført ved NTNU Gjøvik våren 2019. Vakuumisolasjon er et lite brukt isolasjonsmateriale i norske bygg. Massivtre er et bærekraftig byggprodukt med ...
  • En analyse av fuktproblematikk tilhørende vakuumisolasjon i en ytterveggkonstruksjon 

   Blom, Ole Gunnar; Bugge, Mikkel; Fredriksli, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   Vakuumisolasjonspaneler er et relativt lite brukt materiale i konstruksjonssammenheng, og de bygningsfysiske egenskapene fremstår som noe uklare. Tandberg Arkitekter ønsket informasjon om hvordan temperatur- og fuktforløpet ...
  • Fleksibel utdanning i energi og miljø: sluttrapport 

   Johansen, Fred (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2006)
   Kurset er utviklet for distribusjon gjennom læringsplattformen ”ClassFronter”. I tillegg er det produsert et eget nettkurs (såkalt ”stand alone” – kurs). Kurset har vært gjennomført en gang (våren 2006) med totalt 19 ...
  • Håndtering av tunnelvaskevann 

   Øveråsen, Christian S.; Dahlen, Henrik; Moe, Marius (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgavens mål er å bidra i arbeidet med å redusere miljøpåvirkningene forårsaket av tunnelvaskevann. Ved hjelp av analyser av vaskevannets sammensetning og litteraturstudier er ulike renseløsninger egnet for bruk i ...
  • Kartlegging av reservevann for Vestre Toten kommune 

   Fjellheim, Øyvind (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Reservevann blir et mer og mer aktuelt tema for vannverkseiere da de hele tiden må kunne levere tilstrekkelig mengde og sikkert drikkevann til abonnentene sine. Problemstillingen i oppgaven dreier seg i hovedsak om ...
  • Klimatiske utfordringer knyttet til dimensjonering av stikkrenner og kulverter 

   Pedersen, Aron Skarabot; Skjærbekk, Kennet (Bachelor thesis, 2019)
   I de senere årene har det vist seg at klimautfordringene blir stadig større, og det forventes en økning av nedbør i form av hyppighet og intensitet. Nedbør er en svært viktig faktor når man skal dimensjonere en veg, men ...
  • Life cycle assessment and life cycle cost of university dormitories in the southeast China: Case study of the university town of Fuzhou 

   Huang, Lizhen; Liu, Yongping; Krigsvoll, Guri; Johansen, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this paper is to assess university dormitories in terms of life cycle environmental impact and cost, as part of the university campuses sustainable development in southeast China. This life cycle assessment ...
  • «LærING» - Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG 

   Johansen, Fred; Stadheim, Astrid; Tvenge, Nina (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2010)
  • Opprydding av spredt avløp 

   Harsjøen, Iver (Bachelor thesis, 2020)
   Målet for rapporten er å foreta en opprydding av dagens avløpssituasjon for området Smågardan i Tynset kommune. Undersøkelser gjort av kommunen fra 2012 avdekket at flere av de nåværende renseløsningene, som i hovedsak er ...
  • Overvannshåndtering i Lillehammer sentrum 

   Ertshus, Sondre; Hofset, Stian (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Lillehammer kommune har utfordringer med store mengder overvann i fellesnettet. I denne oppgaven er det derfor sett på separering av fellesnettet i Lillehammer sentrum, og hvilke effekter det vil ha på Lillehammer renseanlegg. ...
  • Overvannshåndtering Mohagen Sør 

   Rønn, Kjetil; Schjølberg, Eirik (Bachelor thesis, 2019)
   Industriområdet Mohagen Sør skal bygges ut, og overvann er en utfordring på området. Kapasiteten til stikkrennen som kan ta unna overvann er for dårlig. Derav kommer vår problemstilling: «Hvordan kan overvannet på Mohagen ...
  • Produksjon og bruk av digitale læringsobjekter i fleksibel ingeniørutdanning 

   Johansen, Fred; Stadheim, Astrid; Nina, Tvenge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Faglig ansatte har tradisjonelt sett på utvikling av undervisningsmateriell som en viktig del av sin formidlingsvirksomhet. Den teknologiske utviklingen innen IKT har medført nye muligheter både for utvikling, produksjon ...
  • "Stemningsrapport": fleksible studier ved Høgskolen i Gjøvik 

   Tvenge, Nina; Johansen, Fred; Stadheim, Astrid (Høgskolen i Gjøviks notatserie;2010:01, Research report, 2010)
   TØL har erfaring med fleksibilisering av fag og studium siden 2000 med Byggesakskolen og Byggeskikk sammen med Universell utforming og kurs innen bank og finans fra 2004. Dette, i tillegg til fellesprosjektet for hele ...
  • Utdanningstilbud for kommunale boligforvaltere 

   Johansen, Fred (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;5/2013, Research report, 2013)
   Med bakgrunn i Høgskolen i Gjøvik sin aktivitet innen Universell utforming og organisering og gjennomføring av studietilbud rettet mot kommunale byggesaksbehandlere fikk høgskolen i oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet ...