• A Coupled Battery Production and Life Cycle Inventory (LCI) Model 

   Johansen, Dan André (Master thesis, 2021)
   I et forsøk på å overkomme de stadig mer uunngåelige utfordringene som følge av klimaforandringene, må den globale transportsektoren gjennomgå store endringer de neste tiårene. Elektrifisering av kjøretøy blir sett på som ...
  • Hydrogen-Powered Service Vessel for the Norwegian Fish Farming Industry 

   Kristiansen, Håkon Bakken; Grue, Susanne Veronika Nyaas; Sandnes, Vegard; Johansen, Dan André; (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven har tatt sikte på å sammenligne et hydrogen-brenselscellesystem, et batterisystem, og en kombinasjon av de to til å drifte en servicekatamaran, med navn Fosna Orion. Fosna Orion brukes i den norske ...