• Bergbygda som bosted 

      Johansen, Christina Berg (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Johansen, C. B. (2019) Bergbygda som bosted: En kvalitativ studie av bosetting og stedstilknytning i Bergbygda. (Masteroppgave for lektorutdanning i geografi). Institutt for geografi, Norges teknisk- ...