• Document Classification using Object Detection with Deep Learning 

      Christiansen, Herman; Johansen, Aleksander; Sørlie, Lars (Bachelor thesis, 2020)
      Datasyn er en del av det større feltet kunstig intelligens og har stadig vokst siden midten av 1900-tallet. Målet med datamaskinvisjonen er at datamaskinen skal oppdage og evaluere objekter i et visuelt medium som bilder ...