• Aggregation of Speaker Embeddings for Speaker Diarization 

      Johannessen, Runar Ask (Master thesis, 2020)
      Talerindeksering (“speaker diarization”) brukes til å svare på spørsmålet “hvem snakket når?” ved å dele lydfiler inn i segmenter med tale fra én enkelt person. Dette brukes ofte som tilleggsinformasjon til automatiske ...