• Idrett og ungdom med funksjonshemming 

      Johannessen, Petter (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Tittel: Idrett og ungdom med funksjonshemming Introduksjon/bakgrunn: Personer med funksjonsnedsettelse er mindre fysisk aktive enn befolkningen for øvrig. Andelen av ungdom med funksjonsnedsettelse som driver ...