• Utvidelse av mikronettet på Gjefsjøen Fjellgård 

      Bergesen, Samson; Johannessen, Magnus Normann; Krishnasothy, Sageeban; Hansen, Håkon Risbøl (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten tar for seg energiproduksjonen i et mikronett i øydrift på Gjefsjøen Fjellgård i Snåsa kommune. Dagens anlegg inkluderer et dieselaggregat, solceller, batteribank og en vindturbin. Gårdeier har i en lengre ...