• Lønnsomhetsanalyse av SinkabergHansen AS 

      Johannessen, Håkon; Myhre, Gøran (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har i denne oppgaven gjennomført en regnskapsanalyse av oppdrettsselskapet SinkabergHansen AS i perioden 2013-2017. Vi har sett på den økonomiske utviklingen ved å se på nøkkeltall for lønnsomhet, soliditet, finansiering ...