• Konstruksjon av spesialsentrifuge for simulering av lave g-nivåer 

      Johannessen, Bård Olav (Master thesis, 2008)
      Målet med denne oppgaven har vært å konstruere og teste ut en spesialsentrifuge for simulering av lave g-nivåer i biofysikkeksperimenter, nærmere bestemt månens gravitasjon. Det blir gjort rede for hvilket teoretisk grunnlag ...