• Banking Regulations on Credit Risk and Credit Value Adjustment 

      Sæther, Bjørnar Blækkan; Joachimsen, Stian (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven ser vi på Credit Value Adjustment (CVA) beregninger for rentebytteavtaler sammen med endringene som er gjort gjennom Basel reguleringer fra Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Vi gjennomgår ...