• Consequence Analysis of Hydrogen Explosion during Transportation 

      Jilani, Asim Mansoor (Master thesis, 2021)
      Nye karbonutslippsmål for 2050 er i topp interesse for markedet for hydrogen som en alternativ energikilde. MCE, en leverandør av løsninger for veitransport, ba om støtte til planlegging og beslutningstaking angående ...