• Forebygging av ernæringssvikt hos pasienter som mottar hemodialyse 

      Fæste, Tuva; Jevne, Lone Emilie Jordan (Bachelor thesis, 2020)
      Innledning: Underernæring er et hyppig og utbredt problem blant pasienter som mottar hemodialyse, hvor opptil 60 % er underernært. Det vil være behov for økt fokus på forebygging for å kunne fremme en positiv utvikling hos ...