• Normative Stress in Adolescence 

      Jersin, Cecilie (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgavens overordnede mål var å undersøke de normative stressorene ungdommer opplever i ungdomstida, og å undersøke den teoretiske og empiriske bakgrunnen på ungdomstid og normativ stress. Denne oppgaven ...