• Verdsettelse av Norway Royal Salmon ASA 

      Skaftun, Jakob; Støkken, William; Hjorteland, Mats Andreassen; Jensen, Tobias Monn (Bachelor thesis, 2022)
      Formålet med oppgaven har vært å verdsette oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon per 31.12.2021, som er børsnotert på Oslo børs. For å kunne svare på problemstillingen har vi delt oppgaven opp i en strategisk-, regnskaps- ...