• Georadar i bygg- og anleggsbransjen 

      Jensen, Sandra; Selimi, Marigonë (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: I mars 2015 foretok prosjektgruppen i samarbeid 3D-Radar AS en georadarundersøkelse på Høvik stasjon i Bærum kommune, på oppdrag av Skanska Norge AS. Georadar er en geofysisk metode som bruker elektromagnetiske ...