• Effekten fysisk aktivitet har på fatigue hos brystkreftpasienter 

      Jensen, Maria Børstad; Sakshaug, Eline Kvåle (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hovedmålet med denne litteraturstudien var å finne ut om fysisk aktivitet kan være med på å redusere fatigue hos de pasientene som er eller har vært rammet av brystkreft. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, ...