• Miljøoptimal oppgradering av eksisterende boliger 

      Fredriksen, Steinar; Jensen, Lars Johnsgård (Master thesis, 2014)
      Klimaendringer er en av de største utfordringene for verdenssamfunnet i dag. Kun en umiddelbar og kollektiv reduksjon i utslipp av klimagasser kan snu den negative trenden. FNs klimapanel trekker frem boligsektoren som et ...