• Samarbeid i en kommunesammenslåing - fra en liten kommunes perspektiv 

      Jensen, Kristin Saue; Røed, Ragnhild Svendsen (Master thesis, 2020)
      I forbindelse med den norske kommunereformen har flere kommuner frivillig slått seg sammen. Samarbeidet mellom kommunene i forbindelse med kommunesammenslåingen representerer et interorganisatorisk samarbeid og medfører ...