• Winter operations of permeable interlocking concrete pavement. 

      Jensen, Heidi (Master thesis, 2020)
      Kombinasjonen av klimaforandringer og urbanisering har ført til problemer med å håndtere det økende volumet av overvann og at den maksimale vannføringen skjer tidligere. Tradisjonelt har overvann blitt ført til resipienten ...