• En analyse av Multiconsults satsning i sykehussektoren 

      Jensen, Gørild Thuen (Master thesis, 2010)
      Masteroppgaven har bestått i å se på Multiconsults sykehussatsing. Bedriften erkjenner at den har et forbedringspotensial mot denne kundegruppen, og min oppgave har derfor vært å sette søkelyset på hva som kan gjøres ...