• Early-season brown trout (Salmo trutta) migrants grow and survive better at sea 

   Jensen, Arne Johan; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The timing of seaward migration is a key life-history trait for many anadromous fish species, with growth and survival at sea depending on a match/mismatch scenario between the timing of the sea entry and optimal conditions. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2005 

   Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil; Kjøsnes, Arne; Solem, Øyvind (NINA rapport;115, Research report, 2006)
   Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøør-ret i Auravassdraget. Resultatene skal danne grunnlag for å evaluere de tiltakene som er gjen-nomført som kompensasjon for negative ...
  • Impacts of parasites on marine survival of Atlantic salmon: a meta-analysis 

   Vollset, Knut Wiik; Krontveit, Randi Ingebjørg; Jansen, Peder A; Finstad, Bengt; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skilbrei, Ove Tommy; Krkošek, Martin; Romundstad, Pål Richard; Aunsmo, Arnfinn; Jensen, Arne Johan; Dohoo, Ian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Parasites can, in theory, have large impacts on the survival of fish populations. One method to evaluate such impacts on anadromous species is to apply manipulative field experiments in which parallel groups of antiparasitically ...
  • Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004 

   Johnsen, Bjørn Ove; Hindar, Kjetil; Balstad, Torveig; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Syversveen, Marit; Østborg, Gunnel Marie (NINA rapport;34, Research report, 2005)
   Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om effekter av lakseparasittenG. sa-laris i vassdrag som har vært infisert i lang tid, særlig med hensyn til forekomsten av lang-tidsverter og mulige endringer i ...
  • Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Barton, David Nicholas; Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Järnegren, Johanna; Sandlund, Odd Terje (NINA rapport;292, Research report, 2007)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er et behov fra DN og NVE om å gi en naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk vurdering av miljømålfastsetting i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Miljømålet i SMVF er godt økologisk ...
  • Modeling salmon lice effects on sea trout population dynamics using an individual-based approach 

   Hedger, Richard David; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Jensen, Arne Johan; Hendrichsen, Ditte Katrine; Ugedal, Ola; Næsje, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Salmon lice Lepeophtheirus salmonis infestation of sea trout Salmo trutta results in both additional marine mortality and behavioral changes which may contribute to sea trout population decline. For effective management ...
  • Produksjon av laksesmolt basert på yngelutsetting i elv. Bunndyr og fisk i Litjvasselva, Vefsnavassdraget 

   Johnsen, Bjørn Ove; Jensen, Arne Johan; Koksvik, Jan Ivar; Håker, Martin (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie, 0802-0833; 1991:1, Research report, 1991)
  • Repeatable individual variation in migration timing in two anadromous salmonids and ecological consequences 

   Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Consistent individual differences in behavior have been demonstrated for many animals, but there are few studies of consequences of such repeated behavior in the wild. We tested consistency in migration timing to and from ...
  • Salmon louse infestation in wild brown trout populations generates multi-modal mixture distributions 

   Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   For successful evaluation of the overall effects of salmon louse infestation on brown trout population dynamics, it is crucial to have a realistic understanding of how lice infestation distributions are generated and how ...