• Kjønn i langrennssporten 

      Jensen, Anna (Bachelor thesis, 2019)
      Denne studien omhandler kvinner i langrennssporten og vil se på betydninger av kjønn i informantenes hverdag. Studien baserer seg på kvalitativ forskning og dybdeintervjuer er brukt for å innhente informasjon om fenomener ...