• Behaviour of Aluminium Extrusions Subjected to Axial Loading 

   Jensen, Østen (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:7, Doctoral thesis, 2005)
   This thesis deals with the transition from progressive to global buckling of axially loaded thin-walled aluminium extrusions. The behaviour of the extrusions was studied experimentally and numerically using the finite ...
  • OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling 

   Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Biofouling is a serious problem in marine finfish aquaculture with a number of negative impacts. Marine growth obstructs net openings, thereby reducing water exchange through the net and affecting fish welfare and health, ...
  • Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg 

   Fredheim, Arne; Jensen, Østen; Gjøsund, Svein Helge (Research report, 2012)
   Tirsdag 5.juni ble det arrangert en workshop med en kombinasjon av innlegg/foredrag og gruppearbeid for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg. Basert på presentasjoner ...
  • Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport 

   Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen (Research report, 2010)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene ...