• Grønn fritid - utvikling av et bærekraftig hyttefelt 

      Jegatheeswaran, Arati; Jenssen, Ranveig Rislien; Jønvik, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven er utarbeidet på vegne av oppdragsgiver Grønn Fritid AS. Oppgaven er en videreutvikling av oppdragsgivers idé vedrørende prosjektering av et bærekraftig hyttefelt med fellesfunksjoner. Arbeidet er ...