• Automatisere statusrapportering i et digitalt samhandlingsverktøy 

      Brøsholen, Thomas; ; Le Divenah, Cecilie; ; Jarstad, Anna S. (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven omhandler Pims 365, ett digitalt prosjektstyringsverktøy benyttet av Sykehusbygg for å styre sine prosjekter. Verktøyet har blitt utforsket, analysert mot teori og videreutviklet for å forbedre ...