• Brannskallsikring i tett trehusmiljø 

      Jarnskjold, Nils Martin Tobias (Master thesis, 2015)
      Brannspredning forårsaket av gnister eller flyvebrann er et lite belyst problem, tross for at denne formen for spredning står for over 50% av all brannspredning. Den største utfordringen ved denne formen for brannspredning ...