• Avkastning på Utdanning i Skandinavia 

   Espedal, Sjur Brekke; Gulbrandsen, Eirik Sandvik; Janzso, Dennis Aleksander (Bachelor thesis, 2019)
   I denne artikkelen gjøres det en analyse av effekten av utdanning på lønn i de skandinaviske landene; Norge, Sverige og Danmark. Det er bred konsensus om at økt utdanning fører til økt lønnsinntekt og denne artikkelen ser ...
  • Design Choices for Offline Transactions in a Norwegian Central Bank Digital Currency 

   Espedal, Sjur Brekke; Janzso, Dennis Aleksander (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven undersøker mulighetene og utfordringene forbundet med offline funksjonalitet for Digitale Sentralbankpenger (DSP). Et best effort forslag av en protokoll for offline transaksjoner i en norsk DSP kontekst ...
  • Design Choices for Offline Transactions in a Norwegian Central Bank Digital Currency 

   Espedal, Sjur Brekke; Janzso, Dennis Aleksander (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven undersøker mulighetene og utfordringene forbundet med offline funksjonalitet for Digitale Sentralbankpenger (DSP). Et best effort forslag av en protokoll for offline transaksjoner i en norsk DSP kontekst ...
  • Major Stock Indices as Indicators of the State of the Economy 

   Espedal, Sjur Brekke; Janzso, Dennis Aleksander (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven undersøkes sentrale aksjeindekser i 24 land og sammenlignes med 16 makroøkonomiske variabler. Sammenligningen er gjort med flere OLS-regresjoner med variabel lag i aksjeindeksprisene. Dataene ble transformert ...
  • Major Stock Indices as Indicators of the State of the Economy 

   Espedal, Sjur Brekke; Janzso, Dennis Aleksander (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven undersøkes sentrale aksjeindekser i 24 land og sammenlignes med 16 makroøkonomiske variabler. Sammenligningen er gjort med flere OLS-regresjoner med variabel lag i aksjeindeksprisene. Dataene ble transformert ...