• Helsepersonells opplevelse av innovasjon og velferdsteknologi 

      Jansen, Alexander. (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet til denne studien er å utforske hvilken betydning innovasjon og velferdsteknologi har for rammestrukturene som danner helsevesenet og deres funksjoner og mål. Studiens problemstilling er: ««Hva sier norsk kvalitativ ...