• Hvordan kan framtidens brønnbåtutrustning bli? 

      Klingenberg, Jonathan; Jan, Hjellestad; Windsnes, Andreas (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgavens formål er å se nærmere på hvordan framtidig utvikling innenfor teknologi i havbruksbransjen kan påvirke brønnbåters utrustning. Det kan være mulig å møte nye arbeidsoppgaver og utfordringer for et oppdrettsmarked ...