• Ansattes motivasjon for teknologiendring 

      Jakobsen, Heidi (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven med tema motivasjon for endring av teknologiske løsninger er en kvantitativ undersøkelse utført i samarbeid med BN Bank. Banknæringen preges i dag av utallige endrings- og utviklingsmuligheter for til ...