• Implementering av skyteknologi i norsk offentlig sektor 

      Jakobsen, Anna (Master thesis, 2021)
      Regjeringen har som mål at alle offentlige virksomheter skal migrere over til skyplattform innen nærmeste fremtid. Formålet med oppgaven er å utforske hvordan offentlige virksomheter i Norge kan gjennomføre overgangen til ...