• Looking for the Future - Queer TV in the "Peak TV" era 

      Jakob Andreassen (Master thesis, 2019)
      TV er et medium i konstant endring. Dette har vært spesielt sant i de siste ti åra, fra streamingens spede begynnelse, til nedgangen i lineære seertall, til kortere sesonger, til serier som kommer tilbake på lufta etter ...