• Online rapportering av fangst ombord på autolinefartøy 

      Jahren, Ole Petter; Narvesen, Stein Erik; Sagstuen, Stig Vold (Bachelor thesis, 2002)
      Fangstregistrering er et område med globalt sett høy grad av fokus. Mustad har ved hjelp av et produkt de kaller Mustad LineController, fått frem et verktøy som i nær fremtid kan tas i bruk til både å telle fisken og ...