• Sammenligning av finite element method programvare 

      Jahr, Glenn Thomas (Bachelor thesis, 2012)
      Denne bacheloroppgaven handler om sammenligning av 2 programvarer basert på finite element method. Sammenligningen tar utgangspunkt i 4 forskjellige analyser innen lineær elastisk analyse som kjøres i begge systemene.Begge ...