• Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Østensjø, Sigrid; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon; Hammerstrøm, Karianne Thune; Risberg, Knut; Dahm, Kristin Thuve; Larun, Lillebeth; Åldstedt, Lillian; Leite, Ragnhild S.; Jahnsen, Reidun; Ludvigsen, Ståle; Tornås, Sveinung; Mjøen, Tore (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av intensiv trening/habilitering av barn med medfødt og ervervet hjerneskade.
  • Is more frequent physical therapy associated with increased gross motor improvement in children with cerebral palsy? A national prospective cohort study 

   Størvold, Gunfrid Vinje; Jahnsen, Reidun; Evensen, Kari Anne Indredavik; Bratberg, Grete Helen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose: To investigate the association between physical therapy frequency and gross motor improvement in children with cerebral palsy (CP). Materials and methods: This is a prospective cohort study of 442 children aged ...
  • Success Factors for Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy 

   Størvold, Gunfrid Vinje (Doctoral theses at NTNU;2018:296, Doctoral thesis, 2018)
   Suksessfaktorer for grovmotorisk framgang hos barn med Cerebral Parese Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å fremskaffe mer kunnskap om suksessfaktorer for grovmotorisk framgang hos barn med Cerebral Parese ...