• Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese 

   Ross Raftemo, Anne Elisabeth; Mahendran, Arani; Hollung, Sandra Julsen; Jahnsen, Reidun; Lydersen, Stian; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   BAKGRUNN Intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A har i over 20 år vært en etablert behandling av spastisitet hos barn med cerebral parese. Vi undersøkte hvor mange barn med cerebral parese i Norge som får slik ...
  • Changes in physical activity and basic psychological needs related to mental health among people with physical disability during the Covid-19 pandemic in Norway 

   Bentzen, Marte; Brurok, Berit; Roeleveld, Karin; Hoff, Mari; Jahnsen, Reidun; Wouda, Matthijs Ferdinand; Baumgart, Julia Kathrin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: People with a physical disability are more inactive than the general population. Due to the positive effects of physical activity (PA) on physical and mental health, maintaining a physically active lifestyle ...
  • Growth during infancy and early childhood in children with cerebral palsy: a population-based study 

   Strand, Kristin Melheim; Dahlseng, Magnus Odin; Lydersen, Stian; Rø, Torstein Baade; Finbråten, Ane-Kristine; Jahnsen, Reidun; Andersen, Guro Lillemoen; Vik, Torstein (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Aim To describe growth in infancy and early childhood in children with cerebral palsy (CP). Method One hundred and four children with CP born at minimum 36 weeks' gestation in 2002 to 2010 were included. Prospectively ...
  • Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Østensjø, Sigrid; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon; Hammerstrøm, Karianne Thune; Risberg, Knut; Dahm, Kristin Thuve; Larun, Lillebeth; Åldstedt, Lillian; Leite, Ragnhild S.; Jahnsen, Reidun; Ludvigsen, Ståle; Tornås, Sveinung; Mjøen, Tore (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av intensiv trening/habilitering av barn med medfødt og ervervet hjerneskade.
  • Is more frequent physical therapy associated with increased gross motor improvement in children with cerebral palsy? A national prospective cohort study 

   Størvold, Gunfrid Vinje; Jahnsen, Reidun; Evensen, Kari Anne Indredavik; Bratberg, Grete Helen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose: To investigate the association between physical therapy frequency and gross motor improvement in children with cerebral palsy (CP). Materials and methods: This is a prospective cohort study of 442 children aged ...
  • Success Factors for Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy 

   Størvold, Gunfrid Vinje (Doctoral theses at NTNU;2018:296, Doctoral thesis, 2018)
   Suksessfaktorer for grovmotorisk framgang hos barn med Cerebral Parese Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å fremskaffe mer kunnskap om suksessfaktorer for grovmotorisk framgang hos barn med Cerebral Parese ...