• Tvetydige falske nyheter 

      Jahn Tommy Carlsen (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven er det gjort et utvalg av nye og forholdsvis gamle medieaktører henholdsvis i Norge og USA. Målet er å tyde hvordan slike aktører kjemper om makt samt hvordan disse potensielt kan påvirke hverandres ...