• Deep-Sea Mining: Et nødvendig ledd i EUs energiomstilling? 

      Edvardsen, Fabian Vaa; Jacobsen, Runar (Bachelor thesis, 2022)
      Dette hovedprosjektet tar for hvordan dypvannsgruvedrift fungerer; om det er et globalt og nasjonalt behov for dypvannsgruvedrift; hvilke globale mineralforekomster som påvirker miljøet i størst grad samt hva det har å si ...