• Kommunikasjon mellom bakkestasjon og ubemannet luftfarkost 

      Jacobsen, Jostein Austvik (Master thesis, 2009)
      Institutt for teknisk kybernetikk har interesse for å utvikle et autonomt fly (UAV) gjennom prosjekt- og diplom-oppgaver. Det er ønskelig å kunne gi kommandoer til og hente ned data live fra UAVen. I denne oppgaven legges ...